DPR

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Diplomás Pályakövető Rendszer programjának célja, hogy a kötelezően vállalt pályakövetési metódus mellett egyedi megközelítést alkalmazva, saját fejlesztésű pilot-projekt keretében a diplomás pályakövetésnél tapasztalható eltéréseket minél teljesebb magyarázattal segítse.

A projekt szakmai felügyeletét és koordinációját két munkatárs látja el, a kutatások szakmai hátterének biztosítását pedig egy kutatási team végzi, valamint több közreműködő – kérdezőbiztos, interjúer, adatverifikáló – szerepel az adott kutatási feladatok elvégzésére. A pályázat időtartama alatt összesen 7 kutatásra kerül sor, a kötelező blokkok mellett saját, önálló felméréssel egészül ki a Diplomás Pályakövető Rendszer.

Az önálló kutatás keretében még a munkaerő-piaci kilépést megelőzően egy olyan panel kialakítását tervezzük, amely részletes társadalmi-gazdasági státus meghatározását követően a későbbi évek folyamán részletesebb változókkal kínál lehetőséget a munkaerőpiacon elért sikerek magyarázatakor a társadalmi háttérnek, illetve az egyetem hozzáadott értékének elkülönítésére. A pályázatban vállalt kötelező utánkövetési vizsgálatok kiváló alkalmat adnak a két vizsgálat eredményeinek összevetésére. Vizsgálatunkkal alternatívát szeretnénk adni a DPR projektek számára.

A projekt szakmai hátterének bemutatása:

Szakmai vezető: Papszt Miklós, a Bölcsészettudományi Kar Szociológia Tanszékének oktatója

Papszt Miklós 2004-ben szerzett diplomát a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szociológiai Intézetében.

A végzést megelőzően már OTKA kutatásokban vett részt, azt követően pedig több felmérés vezetője volt. Önkormányzati felmérésekben, középiskolai (Waldorf Szövetség) és egyetemi pályakövetési (MTA-OM, PPKE) vizsgálatokban szerzett tapasztalatot.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Diplomás Pályakövető Rendszer szakmai vezetése mellett kvantitatív kutatási módszereket oktat, kutatótáborokat vezet, rendszeresen publikál.

Közreműködik minőségbiztosítási feladatokhoz, illetve hallgatói elégedettségi felmérésekhez készített vizsgálatok tervezésében, és szakmai felügyeletet lát el az említett területeken végzett kutatásokban.

Szakmai asszisztens: Gulyás Eszter Zsuzsa, a Bölcsészettudományi Kar Életpálya Tanácsadó és Alumni Irodájának vezetője

Gulyás Eszter Zsuzsa 2006-ban szerzett diplomát Győrben a Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Karán, szociálpedagógia szakon.

A Bölcsészettudományi Karra 2008-ban került pályakövetési referensként, majd 2010-től az Életpálya Tanácsadó Irodai vezetője lett. A pályázatban asszisztensi feladatokat lát el, pályakövetésben szerzett tapasztalata az iroda által lebonyolított 1500 fős pályakövetési vizsgálat a Bölcsészettudományi Karon.

Feladata a kutatás adminisztrációjának vezetése, a projekt dokumentálása, közreműködőkkel való kapcsolattartás, rendezvények koordinálása, adatkezelés és továbbítás, külső és belső kommunikáció biztosítása.

A kutatási team tagjai:

Dr. habil. Bögre Zsuzsanna

Dr. Habil Bögre Zsuzsanna a kvalitatív módszerek oktatója és művelője, különösen az élettörténeti interjúk készítésével, az élettörténet és az identitás kapcsolatának kutatásával foglalkozik. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szociológia Tanszékének oktatója.

A pályázatban a DPR kutatás kvalitatív szakaszának vezetője. A kvalitatív részében kilencven interjú készül, ebből 10 szakértői-, 20 élettörténeti- és 60 strukturált interjú.

dr. Fekete Attila

Fekete Attila szociológus, diplomáját 1987-ben Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen szerezte. Jelenleg a Magyar Tudományos Akadémia Politikatudományi Intézetének munkatársa.

Kutatási érdeklődésének középpontjában a leszakadó térségek vizsgálata, és a helyi hatalmi döntési mechanizmusok feltárása áll. Kutatói tapasztalatát hosszú évek oktatói munkája egészíti ki. Rendszeresen publikál, és konferenciákon vesz részt.

Kutatási módszerek közül survey típusú felméréseket készít. Korábbi munkáiban a diákok (egyetemi és középiskolai egyaránt) pályakövetését vezette, illetve szakmai munkájával segítette.

Jelen pályázat keretében elsődlegesen a panel kiépítését és az ehhez kapcsolódó szakmai feladatokat látja el.

Daróczi Gergely

Daróczi Gergely 1982-ben született Szeghalmon. Diplomáját 2009-ben védte meg a PPKE BTK szociológia szakán, filozófia szakon ugyanekkor abszolvált. Jelenleg a BCE Szociológia Doktori Iskolájának hallgatója, e mellett a PPKE BTK óraadó oktatója.

A Diplomás Pályakövető Rendszer kiépítése során részt vett az adatvédelmi irányelvek és a kvantitatív adatfelvétel módszertanának kidolgozásában, majd az első mintás megkeresés kutatásának előkészítésében (kérdőívszerkesztés, kérdezőbiztosok felkészítése, mintavétel kidolgozása), később az adatok elemzésében.

Diplomás Pályakövető Rendszer

Cím: 1088 Budapest Szentkirályi utca 28.

Telefon: 06 1 3180 507

E-mail: dpr@ppke.hu

Honlap: www.dpr.ppke.hu

Dokumentáció:

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani az Egyetem vezetőségének, hogy támogatásukkal biztosították a projekt megvalósulását valamint a kutatásban résztvevő további Munkatársak és Közreműködők munkáját!

Felméréseink sikere azonban jelenlegi és végzett hallgatóinkon múlik, ezért bízunk és számítunk együttműködésükre!

www.dpr.ppke.hu