A PPKE oktatási és K+F infrastruktúrájának fejlesztése (KMOP-4.2.1/B-10-2011-0004)

Alapadatok:

Projekt azonosító: KMOP-4.2.1/B-10-2011-0004

Projekt címe: A Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatási és K+F infrastruktúrájának fejlesztése

Kedvezményezett: Pázmány Péter Katolikus Egyetem – 1088 Budapest, Szentkirályi u. 28.

Aktuális

Az eszközbeszerzés 2. fordulójában a 9 külön részbe sorolt eszközök beszerzési célja, valamint műszaki követelményeik, megkívánt paramétereik letölthetőek innen:

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatási és K+F infrastruktúrájának fejlesztése

Az EU által támogatott pályázat keretében beszerzendő eszközök oktatási és kutatási célokat szolgálnak különböző, a jövő technológiáit megalapozó területeken. A beszerzendő eszközök a legmodernebb szakmai ismeretek gyakorlati elsajátításának lehetőségét kínálják a fiataloknak.

Az intézmény célja, hogy jelentős szerepet játsszon több tudományág kutatás-fejlesztésében és érzékelhetően járuljon hozzá az ország gazdasági fejlődéséhez. Ezeknek a céloknak a megvalósulását az Európai Unió a KMOP-2010-4.2.1/B pályázat keretében támogatja, melynek fókuszában a felsőoktatási intézmények gyakorlati képzéssel, oktatással, kutatással kapcsolatos infrastruktúrájának fejlesztése áll.

A projektben fontos szerep jut az emberközpontú megközelítés a multidiszciplináris szemlélet kihangsúlyozásának és közvetítésének- melyek alkalmazásában a PPKE élen jár- a célcsoportok felé. Ebbe a trendbe illeszkedik jelen törekvésünk is, mert az eszközbeszerzésekkel támogatott kurzusok és projektek a hallgatókat már kezdettől modern és piacképes szemlélet elsajátítására ösztönzik.

A pályázat előkészítése 2010 novemberétől- 2011 februárjáig tartott. Az ESZA 2011 júliusában döntött a pályázatról, majd szeptemberben elindult a közbeszerzési eljárás.

 • Megvalósíthatósági tanulmány- szakértők segítségével
 • Projektmenedzsment rész- projekt menedzsment és pénzügyi vezető bevonásával
 • Disszemináció- pályázati kommunikácó: megjelenések biztosítása( sajtótájékoztató, táblák, sajtó anyagok)
 • Közbeszerzés- beszállítók, szerződések
 • Eszközbeszerzés- 835 darab eszköz, kutatási- fejlesztési labor körülbelül 350 négyzetméteren
 • Könyvvizsgálat

A fejlesztés az alábbi 6 területre terjed ki:

 • Szoftvervezérelt méréstechnika és kommunikáció: PXI alapú RS mérőstand, mérőhelyek kialakítása. 390 darab eszköz összesen 47 millió Ft értékben.
 • Molekurális bionika: MOL- BIOL és Lab-on-a-chip eszközök beszerzése.71 darab eszköz összesen 37 millió Ft értékben.
 • Érzékelő robotika: 3 dimenziós nyomtató, mozgásanalizáló laboreszközök.30 darab eszköz összesen 25 millió Ft értékben.
 • Kiloprocesszoros architektúrák: nagy számítási teljesítményű FPGA rendszer.1 darab eszköz, 28 millió Ft értékben.
 • Audió- vizuális technológiák: fény-, hang- és videó technikai eszközök. 109 darab eszköz összesen 24 millió Ft értékben.
 • Nyelv- és beszédtechnológia: szövegek kezeléséhez informatikai eszközök. 234 darab eszköz összesen 44 millió Ft értékben.

Az új laboreszközök lehetővé teszik a hallgatók számára élvonalbeli technológiák megismerését, a fiatal mérnökök könnyebb bekapcsolódását az ipari környezetbe.

Nyitó sajtótájékoztató

Sajtómegjelenések:

Világgazdaság_online (2011.12.20)

Névszava_online (2012.01.31)

Magyar_Nemzet (2012.01.31)

MTI (2012.01.31)