BTK Rendezvények

Some Elements in the Complexity of Crisis: Europe in the World

Workshop program
Abstracts
Photos

Day 1 >

Day 2 >

A rendezvény a Pázmány Péter Katolikus Egyetem TÁMOP 4.2.1/B-11/2/KMR-2011-0002 sz. projektje
(„A tudományos kutatások kibontakoztatása a PPKE-n”) keretében kerül lebonyolításra.